Jdi na obsah Jdi na menu
 


O metodě

Co je to biofeedback?

Přirozená biologická zpětná vazba, biofeedback, existuje doslova odjakživa: živé organismy jsou živé proto, že mají zpětnou vazbu o svém chování. Život sám je nositelem účelné zpětné vazby a homeostázy (sebeudržování rovnováhy organismu). Biofeedback je přirozený jev.

Biofeedback lze také navodit za účelem učení, tréninku, léčby. Lékař říkající "dýchejte zhluboka", učitel říkající "to jsi dobře přečetl", trenér křičící "přidej", ti všichni dávají zpětnou vazbu řečí. Psycholog jako přítel z povolání dává zpětnou vazbu: "vypovídejte se z toho", "můžete povídat, co vás napadá". Psychologický rozhovor dává zpětnou vazbu, že můžeme odstranit, co nám brání. Jakýkoli signál, který o sobě subjekt vnímá, je forma biofeedbacku.

To, co dělá příroda, či odborník bez přístroje, dělá i biofeedback vybavený přístrojem: dává nám signál o sobě.

Člověk v moderní společnosti používá přístrojový biofeedback velmi často. Pokaždé, když jste si změřili teplotu teploměrem nebo stoupli na váhu, použili jste přístrojový biofeedback. Teploměr nám říká, jestli máme horečku a máme si jít lehnout; váha, jestli jsme přibrali. Obě pomůcky nám dávají "zpětnou vazbu" o našem stavu. Vyzbrojeni touto informací, můžeme podniknout kroky k vylepšení svého stavu. Když máme horečku, jdeme do postele - pokud ovšem na signály svého těla dáme. Když jsme přibrali na váze, rozhodneme se méně jíst - a dokonce to někdy uděláme.

Psychologové, lékaři, odborníci pracující s biofeedbackem, používají signálů svých komplikovaných přístrojů podobným způsobem, jako každý užívá teploměr.

Co je EEG biofeedback?

EEG biofeedback je metoda, která vám umožní ovládat své mozkové vlny. Jedná se o sebe-učení mozku pomocí tzv. biologické zpětné vazby. Když dostanete okamžitou, cílenou a přesnou informaci o ladění (případně "rozladění") svých mozkových vln, můžete se naučit, jak je uvést do souladu.

Jak se EEG biofeedback provádí?

Ve vstupním vyšetření zjistíme, co si přejete resp. potřebujete na fungování svého mozku zlepšit, jestli soustředění, pozornost, vůli, paměť, uvolnění apod. Snažíme se zjistit, proč váš mozek nefunguje, jak by měl. Zajistíme záznam vašeho EEG (elektroencefalogram je popis elektrické aktivity mozku).

Provedeme zkušební EEG biofeedback trénink, abychom mohli odhadnout, jaký u vás může mít úspěch. Tento výsledek zpravidla získáme již po prvním zkušebním sezení, protože z něho vyčteme tzv. křivku učení.

Trénink za pomoci EEG biologické zpětné vazby je nenásilný, bezbolestný a hravý. Pokud je prováděn odborníkem, nepředstavuje riziko, protože nemá vedlejší účinky. Není návykový a jeho efekt je dlouhodobý.

Technika používá snímací elektrodu, přiloženou na temeno hlavy, a dvě elektrody připevněné na uši. EEG snímač zachycuje mozkové vlny a předává je počítači. Počítač analyzuje signál a zajišťuje "feedback" - zpětnou vazbu. Zpětná vazba je informace o tom, jak fungují mozkové vlny v konkrétním okamžiku.

Průběh svých mozkových vln před sebou vidíte na obrazovce "přeložený" do podoby video hry, kterou hrajete pouze silou své myšlenky - ryzí vůlí, bez klávesnice nebo myši. "Hru" ovládáte jen činností svého mozku. Jinými slovy: mozek řídí sám sebe. Když narůstá aktivita mozku v žádoucím pásmu mozkových vln, je hráč odměňován úspěšnými výsledky. Poté, co vzrůstá aktivita v nežádoucím pásmu, úspěch ve hře mizí. Mozek postupně reaguje na motivační vodítka, které mu počítač poskytne tím, že ho odměňuje za dobré výsledky ve hře. Tak mozek sám rozvíjí proces učení nových, vhodnějších frekvencí mozkových vln.

Frekvence elektrické aktivity mozku, které se mozek biofeedbackem učí, jsou stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech. Byly odvozeny z výzkumů jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek: např. pilotů a jogínů.

Proč je tato metoda účinná?

Především proto, že EEG trénink využívá kombinace toho podstatného, co lidská mysl potřebuje. Jednou z těchto věcí je činorodost, neustálá aktivita, hlad po podnětech a učení, a tou druhou je pohodlnost, lenost, snaha ulevit si od problémů a uvolnit se. Z toho plyne, že náš mozek se rád učí, jak si řešení problémů usnadnit, zrychlit a zpříjemnit, když se mu ukáže, jak na to.

Duch je otcem mozku, konstatoval možná největší odborník na mozek, neurochirurg a neurovědec Karl Pribram. Lze říci, že učení je konstruktérem mozku. Mozek je nesmírně plastický a schopný učení, a tak může změnit i svoji vlastní činnost, pokud jsou mu poskytovány okamžité a cílené informace, jak.

To, že mozku poskytnete příležitost lépe ovládat sám sebe, vám přinese celou řadu výhod, protože pak to dělá spontánně a neustále.

Celý proces se velmi podobá normálnímu učení nebo cvičení, ale na rozdíl od něho se nemůžete učením mozku přetížit. Když tréninkový proces dosáhne vrcholu, je již uložen do paměti i nových funkcí.

Pro koho je EEG biofeedback vhodný?

Pro každého, kdo chce zlepšit fungování své nervové soustavy. Je mnoho příčin různých mozkových dysfunkcí, kterým zlepšená nervová regulace pomáhá. Na konci uvádíme přehled zdravotních potíží, u nichž byl EEG biofeedback úspěšně aplikován, zpracovaný z odborných publikací i vlastní patnáctileté praxe. Řada amerických odborníků ho považuje za metodu volby především u poruch pozornosti, aktivity a učení. Z vlastní praxe k nim připojujeme další tzv. lehké mozkové dysfunkce, především vady řeči. Téměř vždy se osvědčil u některých poruch spánku: nespavosti, noční enurezy dětí a mladistvých, syndromu neklidných nohou.

Má EEG biofeedback trénink věková omezení?

Prakticky nikoli. EEG biofeedback byl objeven experimentálně u koček, pak u opic. Klinické úspěchy jsou referovány již od věku 2 roky. Zvláště vhodný je u dětí, kterým v předškolním věku byl doporučen odklad školní docházky, chodí na logopedii, mají potíže v kolektivu v mateřské škole apod.: včasnou nápravou lehkých mozkových dysfunkcí lze ušetřit mnohem závažnější trápení ve škole dítěti, jeho rodičům i jeho učitelům.

U osob vyššího věku EEG biofeedback příznivě ovlivňuje kognitivní funkce (duševní svěžest, pozornost, paměť).

Jakých výsledků lze dosáhnout?

Nejefektivnější aplikace jsou poruchy spánku. Noční enureza u dětí se napraví cca za 20 sezení v 99% případů. Nespavost typu problému usnout téměř stejně, také za 20 sezení. Nespavost typu probouzení v noci u 95% (za cca 30 sezení). Kombinovaná nespavost, tj. nemožnost usnout + časté probouzení v noci současně, vyžaduje kombinaci 30+20 sezení (obvykle postačuje 40).

Jste-li stižen/a obecnými důsledky stresu - nejčastější z nich jsou potíže s usínáním či nespavost - (např. syndrom manažerského stresu), váš stav se terapií celkově zklidní. Zlepší se spánek, vrací se nebo se zkvalitňuje schopnost soustředění. Zrychlují se vaše výkony (paměť, rozhodování, plánování), posilujete svou vůli.

Máte-li poruchu pozornosti, soustředění, učení, chování a podobné potíže (tzv. lehké mozkové dysfunkce), v průběhu terapie vaše impulsivita, těkavost, neklid či agresivita na trénink reagují. Vaše chování se zklidní, budete se lépe ovládat, posílíte svou vůli. Může se zlepšit i vaše myšlenková činnost: u dětí, které trpěly poruchou pozornosti, řada výzkumů prokázala, že se jim zvýšilo skóre v IQ testech - v různých studiích okolo 10 bodů, v nejúspěšnějších případech i o 20 bodů.

Jestliže trpíte poruchami spánku, vymizí potíže s usínáním a nespavost, u dětí mizí noční děsy a noční pomočování. Nespavost a enureza jsou nejspolehlivější indikací EEG biofeedbacku.

V indikovaných případech chronických bolestí hlavy (migrén), zad a podobných bolestivých stavů budou příznaky ustupovat až mizet.

Pokud patří mezi vaše problémy úzkosti a deprese, dojde díky tréninku EEG biofeedbackem ke zlepšení nálady. Sníží se pocity únavnosti a slabosti, zlepší se váš kontakt s okolím, zbystří se paměť.

EEG trénink je účinný také u širokého spektra stresových poruch, včetně psychosomatických: u zeleného zákalu klesne nitrooční tlak, u diabetu typu II se normalizuje glykémie, u hypertenze klesne krevní tlak, u premenstruální tenze či klimakterických potížích ustanou návaly a podrážděnost atd.

Terapeutický efekt metody byl objeven u epilepsie: první klinická - a úspěšná - aplikace metody byla u nemocné epilepsií v roce 1972 (EEG and Clinical Neurophysiology 1973). V roce 2010 je prací dokládajících efekt u epilepsie přes 100.

Metaanalýza 63 studií u chronické epilepsie, nereagující na medikaci (!), zjistila významný pokles počtu záchvatů u 74% osob (Clinical EEG and Neuroscience 2009). Záchvaty mají po tréninku nižší intenzitu, snižuje se jejich frekvence, u mírně a středně závažných stavů vymizí úplně. U dětí a mladých lidí, kteří nemají dlouhou historii záchvatů, evidujeme úplné vymizení záchvatů u 90% po 40-60 sezeních.

U dětské mozkové obrny lze dosáhnout zlepšení kognitivních funkcí (až po zařazení do normální školy) a motoriky za cca 100 sezení.

U mentální retardace se zlepší chování, ustanou záchvaty apod. také za cca 100 sezení.

Trénink EEG je také účinnou rehabilitací zejména paměti a dalších kognitivních funkcí po zraněních mozku, v závislosti na závažnosti zranění. Mírná a střední zranění mozku (zvláště uzavřené hlavy) mají dobrou prognozu.

Ačkoli neurofeedback zpravidla produkuje velmi prospěšné a trvalé změny, existují pochopitelně stavy, kdy poškození mozku je takové, že náprava není možná, nebo (častěji) může být zlepšení pouze částečné.

Za jak dlouho se dostaví výsledky?

Jako v každém procesu učení jsou i výsledky EEG tréninku viditelné postupně, během času. Poměrně rychle však lze zjistit, zda EEG trénink přinese žádaný efekt, a počet sezení je obvykle ohraničený. U většiny stavů by měl být počáteční pokrok zřetelný po deseti sezeních, u mladších dětí nebo těžkých stavů se plný účinek rozvine asi po dvaceti sezeních. U dospělých, kteří netrpí žádnými vážnými potížemi, se účinek často projevuje již po prvních sezeních.

V případě, že by trénink nebyl pro daného jedince a jeho problém užitečný, to školený terapeut otevřeně sdělí.

Jsou výsledky tréninku trvalé?

Ano. Dokládají to trvalé změny mozku zjištěné výzkumy i klinicky: změny elektrické aktivity v EEG, evokovaných potenciálů, krevního průtoku, i změny v organické tkáni zjištěné magnetickou rezonancí. Existují případy, u kterých je trvalost účinku sledována již 30 let.

Účinek EEG biofeedbacku je trvalý podobně jako umění číst a psát. Jakmile se mozek příslušné postupy a vzorce naučí, uloží je do paměti a umí je užívat automaticky. Ukládání do paměti se děje při procesu tréninku samotném. (Dlouhodobá intenzivní stimulace, tzv. potenciace neuronů, zvyšuje intenzitu nervových propojení a vyplavuje kyselinu ribonukleovou, která zapisuje informace v dlouhodobé paměti.

Mění EEG trénink osobnost?

Ano i ne. Osobnost a povaha se utvářejí dlouhodobým vývojem v mezilidských vztazích. Pokud ale někdo trpí dysharmonií mozkových vln, způsobující nepozornost a roztržitost, či neklid, netrpělivost, výbušnost, na jeho chování je to patrné. Když se tyto dysharmonie upraví a z chování zmizí, vystoupí jeho opravdová niterná osobnost více na povrch:

·        zvýší se odolnost vůči stresu,

·        zlepší se mezilidské vztahy,

·        zlepšení schopnosti a výkonnosti,

·        zvýší jedinci jeho sebedůvěru a sebeúctu, které bývají u různých dysfunkcí pochopitelně snížené.

Pro celkovou cílenou změnu osobnosti je optimální metodou psychoanalýza. EEG biofeedback však při vhodné indikaci vyžaduje pouze desetinu potřebných sezení.

U EEG biofeedbacku klient zpravidla o sobě nehovoří. Je tedy také ideální metodou pro lidi, kteří se neradi svěřují, a pro nositele různých úředních a služebních tajemství.

Může EEG biofeedback vyvolávat závislost?

EEG biofeedback nemůže vyvolat závislost, jako např. počítačové hry nebo herní automaty, protože jde o učení, nikoli vzrušení.

Není náhražkou práce mozku, naopak se jedná o práci mozku na sobě samotném.

Jak dlouho trénink obvykle trvá?

 Délka tréninku záleží na cíli, kterého chcete dosáhnout, na závažnosti potíží, částečně na věku. Orientačně ji lze odstupňovat takto:

Pokud jste dospělý/á a váš mozek funguje dobře, ale chcete si ještě zlepšit svůj výkon (manažeři, podnikatelé, duševní pracovníci), postačí vám jako kondiční trénink 20 sezení. Máte-li mírné potíže, jako je nespavost, úzkostné a neurotické stavy, zahrnuje základní kúra asi 20(-30) sezení. U prosté poruchy pozornosti, nesoustředěnosti, roztěkanosti, neklidu je třeba u dětí asi 40 sezení, u dospělých stačívá 30. Pro úpornější dysfunkce, jako jsou poruchy učení - dyslexie a dysgrafie, vývojové vady řeči jako dysfázie, nebo poruchy chování jako hyperaktivita/hypoaktivita, a jiné tzv. lehké mozkové dysfunkce bývá třeba 60 sezení (u dospělých cca 40). U závažných potíží, jako jsou epilepsie, autismus, stav po mírném (uzavřeném) úrazu hlavy apod., počítejte s 60 až 80 sezeními pro dosažení výrazného a trvalého účinku. U nejtěžších stavů, jako mozková obrna, mentální retardace, následky těžkého úrazu hlavy apod. se vyplatí 100 i více sezení.

Jak častá by měla být tréninková sezení?

V počátku je vhodné trénovat pravidelně a intenzivně, průměrně 2 – 3 x týdně i častěji. Když se dostaví zřetelné výsledky, můžete tempo zvolnit na 1–2 sezení týdně.

Kolik EEG trénink stojí?

Cena se může lišit. Záleží na umístění centra, nákladnosti používaného vybavení, na profesionálním vzdělání odborníka a ovšem na závažnosti diagnózy a případných doplňkových službách. Obvykle se pohybuje od 250 do 500 Kč za jedno sezení. (Poskytujeme slevy: při platbě série sezení předem; ze sociálních důvodů - důchodci, invalidé, matky samoživitelky, studenti, rodiny s více dětmi; i pokud je třeba dlouhodobý trénink přes 100 sezení).

Je EEG trénink hrazen z pojištění?

Ze zdravotního pojištění ne. Zdravotní pojišťovny nehradí metody jako takové, ale jejich indikované použití u vybraných zdravotních poruch. Zda a kdy, to záleží na řadě schvalovacích orgánů a úřadů, pak zdravotních pojišťovnách, nikoli na provozovatelích. Jistě bude třeba doporučení odborným lékařem; tímto výběrovým způsobem je hrazen EEG biofeedback v USA a Německu. (Metoda byla vyvinuta v USA; v České republice má krátkou tradici.)

Zákon o zdravotním pojištění umožňuje hradit i léčbu, která není zařazena do seznamu zdravotních výkonů (§ 26). Zdravotní pojišťovny dle zkušeností našich klientů někdy terapii uhradily u těžkých stavů (epilepsie, stavy po zranění mozku). Rozhodnutí činí revizní lékaři pojišťoven na základě předem podané žádosti.

V případě úrazu či onemocnění může být rehabilitace s využitím EEG biofeedbacku hrazen z životní pojistky, úrazového pojištění, z pojištění odpovědnosti při autonehodě apod. Zde záleží na znění konkrétní pojistné smlouvy.

O příspěvek na léčení je také možno požádat odbor sociální péče. Případy, kdy sociální péče přispěla, jsou povzbudivé.

Můj lékař zaujímá k EEG biofeedbacku nedůvěřivý postoj

Biofeedback je psychologická metoda; každý lékař nemusí o každé psychologické metodě vědět. Metoda, která nabízí zlepšení potíží, jež trvají třeba celá léta, pochopitelně může vyvolat skepsi. Můžeme zpřístupnit údaje z 1000 výzkumných a klinických studií, které máme k dispozici, poskytnout naše vlastní klinická data, i nabídnout osobní konzultaci na našem pracovišti.

Může mít EEG biofeedback vedlejší účinky?

EEG trénink zpravidla nemá škodlivé vedlejší účinky (jaké známe u léků), protože jde o tzv. neinvazivní metodu: nic se "nedává do člověka", klient pracuje se svým vlastním projevem.

Výjimečně se někdo může cítit unavený, ospalý, přetížený, v napětí, úzkosti, nebo zažít bolest hlavy. Tyto pocity obvykle vymizí v krátké době po sezení. Jen velmi zřídka (v hodnotách menší než promile) byly zaznamenány významné vedlejší účinky. Statistika Biofeedback institutu Praha: trénink absolvovalo od zavedení metody v roce 1996 přibližně 4000 osob. Evidujeme případ bolení hlavy, následující v době po tréninku, v roce 2000, druhý v roce 2009.

Vedoucí tréninku ručí za jeho bezpečnost. Proto je nezbytné, aby trénink vedl specialista, který absolvoval odbornou průpravu v metodě, kterou může doložit osvědčením. Trénink má vést buď VŠ odborník na práci s lidmi (psycholog, pedagog, lékař), případně středoškolák pracující pod jeho supervizí a garancí, který absolvoval praktický výcvik v institutu a teoretickou průpravu (min. základy EEG a neurofyziologie). Při EEG tréninku klinických případů spolupracuje středisko s dalšími odborníky (neurology, psychiatry, psychology, pedagogy), zajišťuje příslušná odborná vyšetření (EEG, psychologické testy apod.) a případně se s ošetřujícím lékařem podílí na vedení léčby.

Jak hodnotí EEG biofeedback odborníci?

Ministerstvo zdravotnictví USA publikuje přehledy účinných terapií dle výsledků výzkumů. Stanoviska ministerstva: biofeedback je používán k terapii velmi širokého spektra stavů a nemocí, ovlivňuje krevní tlak, teplotu, aktivitu mozkových vln, fungování zažívacího traktu atd.:

Stres Poruchy spánku Migréna aj. bolesti hlavy Hypertenze Cévní a oběhové poruchy Respirační potíže Urinální a fekální inkontinence Svalové spasmy Částečná paralýza Svalová dysfunkce způsobená zraněním Epilepsie Alkohol a jiné závislosti Pramen: U.S. Department of Health and Human Services, Publ. 83-1273.

Nejvýznačnější osobností, která EEG biofeedback podporuje, je Karl Pribram, objevitelský neurochirurg, neuropsycholog a jedna z nejrespektovanějších osobností současné světové vědy vůbec. O jeho postoji svědčí skutečnost, že je spoluvydavatelem kmenového časopisu EEG biofeedbacku Journal of Neurotherapy, kde byla publikována řada výzkumů efektivity metody.

Odborník, který metodu po dlouholetém laboratorním výzkumu objevil a úspěšně použil v klinické praxi (první případ omezení záchvatů u epilepsie publikoval v roce 1972), neurofyziolog profesor Sterman, pracuje dlouhá léta pro NASA při výcviku amerických kosmonautů a pro US Air Force při výcviku vojenských pilotů.

Z českých špičkových odborníků, kteří mají s metodou zkušenost, citujeme z posudku prof. MUDr. J. Fabera, DrSc., z Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK:

"Klinicko-technický posudek na přístroj "Brainfeedback", technicky a ideově konstruovaný kolektivem konstruktérů a výrobců: Ing. Kamil Holub, Ing. Miroslav Moravec, PhDr. Jiří Tyl:

S uvedeným přístrojem pracuji od března 1997. Mohu plně potvrdit jeho spolehlivost. Opakovaně jsem vyzkoušel celý systém sám a mohu říci, že manipulace s viděnými předměty na obrazovce pomocí vůle musí mnoha lidem přinášet radost zcela bezprostředně. Navíc je zde užitek sice oddálený, ale zato mnohem hlubší, tj. ovládání "psychických sil" do blízké budoucnosti s příjemným efektem na duševní stabilitu. Celkově lze hodnotit uvedený elektronický terapeutický systém jako naprosto novou a vysoce užitečnou věc.

Tímto "hraním" se lidé zdokonalují. Přitom nebudou závislí jako někteří počítačoví hráči, ale přes vyšší ovládání svého mozku naopak svobodnější."

Indikace EEG biofeedbacku

Kondiční

·        Psycho-fitness pro duševně pracující profesionály

·        Špičkové výkony (peak performances)

·        Vrcholné zážitky (peak experiences)

Profesní

·        Manažeři

·        Piloti

·        Řidiči

·        Operátoři

·        Dispečeři

·        Bezpečnostní složky

·        Sportovci (zvláště střelba, golf apod.)

Klinické

·        Porucha pozornosti + hyperaktivní syndrom

·        Specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie)

·        Poruchy spánku v dětství a v dospělosti, zejména:

o   problémy s usínáním, strach a úzkost

o   enuresis nocturna (noční pomočování)

o   nespavost

o   noční děs

o   somnambulismus

o   spánková apnoe (potíže s dýcháním)

·        Vývojové vady řeči, koktavost

·        Poruchy paměti

·        Manažerský syndrom

·        Endogenní deprese, maniodepresivní porucha

·        Deprese v dětství

·        Závislosti (alkohol, kouření, drogy, hraní)

·        Úzkostné poruchy a panické ataky

·        Tréma, napětí před a při výkonech

·        Posttraumatická stresová porucha

·        Poruchy chování

·        Chronické bolesti hlavy, migréna

·        Tinnitus

·        Imunodeficit

·        Tiky

·        Epilepsie

·        Dětská mozková obrna

·        Traumatická poranění mozku

·        Rehabilitace po mrtvici

·        Autismus

·        Premenstruální syndrom

·        Problémy menopauzy (návaly aj.)

·        Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)

·        Alergie

·        Skleroza multiplex

·        Non-alzheimerovské demence

·        Poruchy metabolismu cukru (diabetes II, hypoglykémie)

·        Syndrom chronické únavy

·        Imunodeficit

Přehled stavů, u kterých byla ověřena účinnost EEG biofeedbacku, je zpracován na základě téměř 700 výzkumných a klinických studií, publikovaných v recenzovaných vědeckých časopisech, a cca 300 dalších výzkumů. Většina z nich je dostupná na Internetu v největším souboru zdravotní literatury - abstraktech vědeckých časopisů Národní lékařské knihovny USA www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

Zdroj: http://www.eegbiofeedback.cz